Om du vill ha kontakt med oss, eller få en inbjudan till den facebook-grupp som samlar anställda i räddningstjänsten som vill verka för en arbetsplatskultur fri från sexism, maila oss på metooraddning@gmail.com. Du kan också maila om du har frågor, vill ha en personlig kontakt eller vill ha stöd i att anmäla. 

 

Den som blivit utsatt för sexuella övergrepp uppmuntrar vi att ta kontakt med någon av landets tillgängliga jourer. På både Unizon och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) går det att söka efter kvinnojourer och tjejjourer.

 

Tjejjourer och ungdomsjourer

Det finns en rad olika tjej- och ungdomsjourer runt om i landet. Samtliga tjejjourer och ungdomsjourer finns samlade hos Tjejjouren.se.

Alla tjejjourer arbetar på olika sätt, men med den gemensamma nämnaren att målgruppen är de som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor. Många tjejjourer tillhör en kvinnojour, men tjejjourernas arbete skiljer sig från kvinnojourernas arbete. Den största skillnaden är att tjejjourerna har en lägre tröskel och möter tjejer med alla möjliga sorters funderingar. De allra vanligaste frågorna som kommer in till tjejjourer rör sexuella övergrepp och våldtäkt. Du som hör av dig till någon jour kan alltid vara anonym då de arbetar utifrån tystnadslöfte.

 

 

Läs mer på:

Unizon

Tjejjouren.se

ROKS

 

Kvinnojourer

Kvinnojourerna arbetar med att erbjuda stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och deras barn. Många av dem som får plats på kvinnojourernas boenden kommer via socialtjänsten.

Kvinnojourerna kan oftast erbjuda stödsamtal, rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakterna med till exempel Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. All rådgivning är gratis, en får vara anonym och blir inte registrerad hos någon myndighet.

Som utsatt kan du även alltid vända dig till hälso- och sjukvården. Exempelvis har Södersjukhuset i Stockholm en mottagning för våldtagna kvinnor (AVK).

 

Wonsa – world of no sexual abuse

Wonsa har en specialistklinik i Stockholm, där  läkare och terapeuter med särskild kunskap om incest och andra sexuella övergrepp möter patienter som utsatts för övergrepp, i barndomen eller i vuxenlivet. Flera vårdcentraler har samarbetar med Wonsa och kan remittera dig dit. Som patient är du också alltid välkommen att kontakta Wonsa direkt, och ingen remiss behövs för det första läkarbesöket. Du kan få en remiss för traumabehandling inom ramen för högkostnadsskyddet (100kr/frikort). Mer information om Wonsa och vilka vårdcentraler de samarbetar med hittar du på deras hemsida: www.wonsa.se

 

Definierar du dig som kille/man och har varit utsatt för någon form av sexuella övergrepp eller våld? 

Att prata om sex kan kännas svårt. Än svårare kan det vara om det handlar om att en själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våldtäkt. Även killar och män utsätts för sexuella övergrepp och våldtäkt vilket är viktigt att lyfta, särskilt då det är något som det sällan talas om.

Det finns en rad olika mansjourer över landet. Om du inte hittar en i närheten kan du höra av dig till Mansjouren i Stockholm så hjälper de dig att komma i kontakt med det stöd som finns närmast dig. www.mansjouren.se/

 

Har du gått över gränsen någon gång? Känner du dig osäker på vad gränsen går? Har du utsatt någon annan för sexuellt våld?

Upplever du oro för dina egna eller någon annans sexvanor, har du begått eller känner dig i riskzonen för att utsätta någon annan för sexuella övergrepp? Tycker du att det är svårt att veta var gränserna går? Många av de ovannämnda verksamheterna har kunskap och kompetens gällande bemötande av både den som utsatts men även den som utsatt någon för ett sexuellt övergrepp.

Om du är orolig över din sexualitet eller känner att du har en oönskad sexualitet kan du också höra av dig till PrevenTell.

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Du får möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende, är förstås också varmt välkommen att ringa.

PrevenTells telefontider är vardagar mellan kl 11-14.

Du kan ringa PrevenTell dygnet runt, året om och lämna meddelande på vår telefonsvarare – så rings du upp senast nästkommande vardag. Värt att notera, du rings upp från dolt telefonnummer.

Preventell, jourtelefon 020-66 77 88